Thiết kế – thi công nội thất nhà anh Vinh – Dự án Encorive (Hải Dương)

///Thiết kế – thi công nội thất nhà anh Vinh – Dự án Encorive (Hải Dương)

Thiết kế – thi công nội thất nhà anh Vinh – Dự án Encorive (Hải Dương)

Căn hộ dự án Encoriver.

  • Chủ đầu tư: Anh Vinh
  • Diện tích: 10×19 m
  • Đơn vị thiết kế – thi công nội thất: Công ty CP Aidesign